Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Kleinschalige kinderopvang

Het Kinderdagpaleis is een kleinschalige kinderopvang dat twee kinderdagverblijven in de gemeente Wijchen heeft. Iedere locatie heeft drie groepen met maximaal zestien kinderen. Op iedere groep staan drie pedagogisch medewerkers die hun passie voor kinderen iedere dag willen laten zien. De lijnen tussen ouders en de directie zijn heel kort. Voor vragen of op- en aanmerkingen kunt u altijd bij Sandra Toonen en Femke Janssen te recht. Dit wordt als zeer prettig ervaren.