Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Pedagogisch medewerkers

Het Kinderdagpaleis werkt alleen met gediplomeerde pedagogisch medewerkers, die minimaal in het bezit zijn van het diploma spw niveau 3. Iedere dag zijn er het vaste aantal pedagogisch medewerkers aanwezig die volgens het leidster kind ratio vereist zijn. Dat wil zeggen dat de groepen waarin de pedagogisch medewerkers uit 16 kinderen bestaan met 3 vaste pedagogisch medewerkers.