Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Verticale groepen

Bij kinderdagverblijf Het Kinderdagpaleis worden kinderen opgevangen in verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. In elke groep zitten maximaal 16 kinderen en bij de indeling streven we naar een evenwichtige verdeling tussen groot en klein.

In de verticale groepen wordt een groot gezin ‘nagebootst’. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren om rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en eigenwaarde.

Door de indeling in verticale groepen hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde groepsleiding te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen. Leidsters krijgen de tijd om een kind goed te leren kennen en kunnen op die manier optimaal inspelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind.