Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Onze visie is ons uitgangspunt

Ieder kind is zo uniek als een prinsje of een prinsesje, daarom is werken aan behouden en verhogen van kwaliteit belangrijk.

Wat bieden wij:

 • Locaties die energiezuinig, CO2 neutraal en zonder gasaansluiting gebouwd zijn;
 • Wij werken volgens de visie van Thomas Gordon;
 • Veel aandacht voor een gezonde levensstijl van kinderen;
 • Ruime buitenspeelterreinen waar elke dag buiten gespeeld wordt;
 • Verticale groepen, waardoor de thuissituatie nagebootst wordt en er continuïteit geboden kan worden;
 • Vaste stamgroepen waarin maximaal 16 kinderen opgevangen worden, met 5 vaste pedagogisch medewerkers per stamgroep;
 • Wij werken alleen met gediplomeerde medewerkers en berekenen de inzet van de pm’ers volgens het vereiste leidster-kindratio – www.1ratio.nl;
 • Bijna al onze pedagogische medewerkers zijn in het bezit van een BHV diploma en/of een kinder EHBO certificaat;
 • Transparantie: zowel het pedagogisch beleidplan als het pedagogisch werkplan zijn op de locaties aanwezig en kunnen te allen tijde door ouders worden ingezien;
 • Extra ontwikkelingsstimulering: om kinderen zo kansrijk mogelijk te laten starten op de basisschool, bieden wij kinderen vanaf 3 jaar extra activiteiten aan;
 • Controle: onze kinderdagverblijven worden jaarlijks door de GGD geïnspecteerd (de link naar de rapporten vindt u onder het kopje kwaliteit);
 • De voertaal die op Het Kinderdagpaleis wordt gebruikt is Nederlands;
 • Het Kinderdagpaleis werkt sinds maart 2019 met een ouderapp. Konnect versterkt de onderlinge betrokkenheid tussen ons als organisatie en u als ouder/verzorger. De URL is hetkinderdagpaleis.ouderportaal.nl.