Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Pedagogisch beleid

Het Kinderdagpaleis werkt volgens een pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleidsplan geven wij onze visie op de omgang met kinderen. De volgende punten komen onder andere voor in ons pedagogisch beleid:

  • Het waarborgen van de emotionele veiligheid.
  • Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties.
  • De overdracht van waarden en normen.

In de eerste levensjaren van het kind wordt de basis gelegd voor de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, voor het zelfbewustzijn en de groei en bloei van de persoonlijkheid van het kind. Wij vinden het belangrijk om kinderen daarin deskundig te begeleiden.

De pedagogisch medewerkers van Het Kinderdagpaleis zorgen dagelijks voor een gezellige en ontspannen sfeer in een kleurrijke en stimulerende omgeving. Er heerst een warme, liefdevolle en veilige sfeer in onze kinderdagverblijven. De pedagogisch medewerkers cre√ęren die voorwaarden waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en zich uitgedaagd en gewaardeerd voelt.

Hoe wij dat doen beschrijven wij in het pedagogisch beleidsplan. Hierin leest u wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met de kinderen die Het Kinderdagpaleis bezoeken. Het pedagogisch werkplan op locatie geeft dit beleid vervolgens praktische handen en voeten. Het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan zijn op beide locaties aanwezig en kunnen te allen tijde ingezien worden door ouders. Vraag er gerust naar bij de pedagogisch medewerkers.