Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Even voorstellen: De Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van ouders/verzorgers met kinderen op Het Kinderdagpaleis te behartigen. Maar wat houdt dat eigenlijk in en wat doet de commissie dan?

Wat doen wij?
De oudercommissie vergadert gemiddeld 1x per 2 maanden. Tijdens deze vergaderingen (waarbij de directie van Het Kinderdagpaleis ook aanwezig is) komen allerlei zaken aan bod zoals:

  • De oudercommissie heeft adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) op onder meer de volgende terreinen: pedagogisch beleidsplan, kwaliteit van dienstverlening, prijs kinderopvang en het bevorderen van de veiligheid op en rond de locatie.
  • Daarnaast houdt de oudercommissie zich ook bezig met het bedenken en organiseren van een aantal activiteiten, zoals het jaarfeest (lentefeest), de dag van de leidsters en een ouderavond met een thema.

Ook bespreekt de oudercommissie ideeën, suggesties en signalen (zowel positieve als negatieve) van andere ouders/verzorgers en ondernemen waar nodig actie. Wilt u meer weten over de oudercommissie mail dan naar oc.huurlingsedam@hetkinderdagpaleis.nl of oc.saltshof@hetkinderdagpaleis.nl.


Oudercommissie Huurlingsedam

Oudercommissie Saltshof