Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Training Vversterk

Vversterk is een landelijk project dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wil versterken door scholing en ondersteuning aan te bieden aan leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten in groep 1 en 2, personeel in het speciaal basisonderwijs en de medische kinderdagverblijven, managers van instellingen, beleidsmakers in gemeenten, opleiders van leidsters en leerkrachten, VVE is bedoeld om alle kinderen een goede start te bieden met hun schoolloopbaan. Door VVE kan er preventief gewerkt aan mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Meer dan 12.500 VVE-professionals hebben een training gevolgd en zijn hierover erg enthousiast.

Op 11 en 12 oktober zijn de ped. Medewerkster van Het Kinderdagpaleis gestart met de basistraining. De training wordt verzorgd door Karen van Hulten en Elke Daalmans van OCGH advies uit Helmond. De training bestaat uit 8 modules. Onderwerpen als taal en rekenprikkels, (senso-)motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, ouderbetrokkenheid, ICT en multimedia en observeren en registreren komen aan bod. Leidsters krijgen tijdens de training nieuwe inzichten en goede werkwijzen gepresenteerd met mogelijkheden voor toepassing in de eigen werkpraktijk. Er wordt de komende maanden dus hard gewerkt aan nog meer kwaliteit op Het Kinderdagpaleis.