Huurlingsedam: (024) 64 55200
Saltshof: (024) 64 51444

Informatie van een chiropracter

Jaarlijks laten wij een chiropracter langskomen om het e.a. uit te leggen wat betreft de signalering en of het kind baat kan hebben bij een eventuele behandeling van een chiropracter. Ook geeft zij de pedagosisch medewerkers handreikingen over de juiste tilwijze van een kind.